Gå rett til innhold

Atomhandlingsplanen

FAKTA

  • Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen) har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier.    
  • Etter Russlands fullskala-angrep på Ukraina i februar 2022, er hovedinnsatsen rettet inn mot styrking av atomsikkerheten i Ukraina. 
  • Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland er stilt i bero. Det samme gjelder Belarus, med bakgrunn i landets rolle i Russlands invasjon av Ukraina.  
  • Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland, Ukraina og enkelte andre land øst i Europa har gjennom mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder.