Gå rett til innhold

Laboratoria

FAKTA

  • Dosimetrilaboratoriet er Noregs referanselaboratorium for dosimetri innan stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern.

  • Beredskapslaboriatoriet sørger for instrumentering og kompetanse for å bestemme strålingsnivå ved radioaktiv forureining og uhell med strålekjelder eller ved atomanlegg. 

  • Miljølaboratoria utfører radioaktivitetsmålingar i samband med etablerte overvakingsprogram og forskingsprosjekt. 

  • Laboratoriet for optisk stråling kvalitetssikrar UV-data frå vårt landsdekkande UV-nettverk.