Laboratoriene

FAKTA

  • Dosimetrilaboratoriet er Norges referanselaboratorium for dosimetri innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern.

  • Beredskapslaboriatoriet sørger for instrumentering og kompetanse for å bestemme strålingsnivå ved radioaktiv forurensning og uhell med strålekilder eller ved atomanlegg. 

  • Miljølaboratoriene utfører radioaktivitetsmålinger i forbindelse med etablerte overvåkningsprogram og forskningsprosjekter. 

  • Optisk laboratoriet kvalitetsikrer UV-data fra vårt landsdekkende UV-nettverk.