Gå rett til innhold

Industri og forskning

FAKTA

  • Ioniserende stråling har stor gjennomtrengningsevne og er samtidig lett å detektere. Strålingen har derfor mange industrielle anvendelser, slik som i prosesskontroll, brønnlogging, materialundersøkelser og sporstoffundersøkelser.

  • Industriell og forskningsmessig strålebruk er meget variert, og omfatter blant annet kapslede radioaktive kilder, åpne radioaktive kilder, og en rekke typer røntgenapparater, fra små håndholdte enheter til store lukkede kabinetter.

  • Industriell radiografi er en viktig metode for kvalitetssikring av materialer, maskindeler og konstruksjoner.

  • I forskning brukes åpne radioaktive kilder blant annet som sporstoffer for å kartlegge kjemiske og fysiologiske prosesser.