Gå rett til innhold

Radioaktivitet i mat og miljø

FAKTA

  • Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen, også i kroppen vår.

  • Mesteparten av strålingen vi eksponeres for er fra naturlig forekommende radioaktive stoffer.

  • I Norge er Tsjernobyl-ulykken i 1986 den største kilden til radioaktiv forurensning. Radioaktivt cesium fra ulykken er fremdeles til stede i norsk natur.

  • Helserisikoen knyttet til radioaktivitet i miljø og mat er lav for de aller fleste.