Gå rett til innhold

Radioaktiv forurensning og avfall

FAKTA

  • Alle virksomheter hvor det kan forekomme radioaktiv forurensning må søke om tillatelse etter forurensningsloven. Håndtering av radioaktivt avfall krever også tillatelse etter forurensningsloven. DSA veileder virksomhetene og fører tilsyn.

  • Menneskeskapte radioaktive stoffer brukes i helsesektoren (f.eks. radiofarmaka) og i forbindelse med forskning (f.eks. forskningsreaktoren ved IFE). Naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM) følger ofte med i industriprosesser ved håndtering av store mengder naturlige råvarer (f.eks ved utvinning av olje og gass). Slike radioaktive stoffer kan føre til radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.

  • Innholdet av radioaktive stoffer avgjør om forurensning og avfall blir klassifisert som radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Grenseverdier finnes i forskriften.

LES OGSÅ