Gå rett til innhold

Laser og lys

FAKTA

  • Laser og lys blir brukte på ulike område – frå medisinsk og kosmetisk behandling til sterilisering av utstyr, reinsing av vatn, herding av materiale, belysning og landmåling.
  • Bruken av sterke optiske kjelder er regulert i strålevernforskrifta, og medisinsk og kosmetisk bruk er særskilt regulert.
  • Sterke laserpeikarar krev godkjenning frå DSA.