Gå rett til innhold

Mobil og trådløst

FAKTA

  • Radiobølger fra trådløs teknologi finnes overalt rundt oss. Det er radiobølgene som gjør at vi kan bruke trådløs teknologi som mobiltelefoni, trådløse nettverk (WiFi), radio, radarer på båter, garasjeportåpnere og lignende.
  • Anerkjent forskning viser at radiobølger fra trådløs teknologi ikke medfører helsefare, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene.

  • Målinger viser at eksponering av befolkningen fra trådløs teknologi ligger langt under grenseverdiene. 

  • Ut fra dagens kunnskap er det ikke grunnlag for å anta at eksponeringen fra trådløs teknologi har negativ påvirkning på dyre- og planteliv.

LES OGSÅ