Gå rett til innhold

Internasjonalt samarbeid

FAKTA

 • Strålevern og atomtryggleik er område som er prega av eit omfattande internasjonalt samarbeid. Samarbeidet omfattar mellom anna:
  • beredskap
  • kjernetryggleik
  • ikkje-spreiing
  • forvalting
  • forsking
 • Dei nordiske myndigheitene innan strålevern, atomtryggleik og atomberedskap samarbeidar nært. Det nordiske sjefsmøtet er veletablert og møtast to gonger i året for å utvikle felles syn i sentrale spørsmål, vidareutvikle nordisk beredskap og etablere eller følgje opp samarbeidsprosjekt.

 • DSA er fagdirektorat for Utanriksdepartementet.