Gå rett til innhold

Forskning og kunnskapsutvikling

FAKTA

  • DSA er det nasjonale kompetansesenteret innen strålevern og atomsikkerhet. Forskning og utvikling (FoU) til støtte for forvaltning og rådgivning er en forutsetning for faglig forankring av DSAs samfunnsoppdrag.
  • DSA driver ikke utstrakt forskningsaktivitet, men vi deltar i en rekke aktiviteter knyttet til nordiske og europeiske prosjekter. Det er også mulig for andre norske aktører å delta i disse prosjektene.
  • For tiden deltar DSA i de to største europeiske forskningsprosjektene innen strålevern (PIANOFORTE og RadoNorm).

Publikasjoner

LES OGSÅ