Varslingsprosedyre med Ukraina

3. desember signerte Ukraina og Norge varslingsprosedyrer. 

Sist oppdatert: 03. desember 2020 11:44

I 1994 inngikk Norge og Ukraina en avtale om tidlig varsling. Formålet med prosedyrene som ble signert i dag, er å operasjonalisere denne avtalen. Samtidig som prosedyrene skal sikre at Ukraina og Norge har en felles forståelse for når vi skal varsle hverandre ved en atomhendelse. Ansvarlige myndigheter er DSA og det ukrainske atomtilsynet, SNRIU (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine).

Norge og Ukraina har et omfattende samarbeid om atomsikkerhet gjennom regjeringens atomhandlingsplan. Samarbeidet skjøt fart etter Erna Solbergs forsikringer om å bistå Ukraina under toppmøtet om kjernefysisk sikkerhet i 2014. Den nære kontakten mellom norske og ukrainske strålevernsmyndigheter er viktig for å følge opp aktivitetene.

Per shake hands.jpg
Direktør Per Strand med et virtuelt håndtrykk etter signeringen. Med på signeringen var det representanter fra norsk UD, ambassaden i Kiev, DSA og SNRIU. Foto: Hallfrid Simonsen, DSA.