Gå rett til innhold

Internasjonalt fagråd gir DSA råd om atomsikkerhet 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gjenopptatt arbeidet med sitt eksterne fagråd. Komiteen bistår DSA med råd om blant annet trygg nedbygging av atomvirksomhet i Norge. 

Sist oppdatert: 21. juni 2024 09:01

Mennesker, gule vester, hjelm
DSAs rådgivende komité på besøk hos IFE i Halden. Foto: IFE

Som øverste sikkerhetsmyndighet for atomsikkerhet i Norge har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) et eksternt fagråd. Å ha et slikt fagråd er i tråd med internasjonale beste praksis. Fagrådet er uavhengig og gir råd til DSA om en rekke spørsmål som gjelder atomsikkerhet. Dette inkluderer sikker drift av atomanlegg, håndtering av brukt brensel, overføring av konsesjon fra Institutt for energiteknikk (IFE) til Norsk nukleær dekommisjonering (NND), avfallshåndtering og trygg og sikker opprydding etter atomvirksomhet i Norge. 

Det eksterne fagrådet består av ni medlemmer, alle eksperter fra blant annet Sverige, Finland, Norge, Canada, UK og USA. De har bakgrunn fra atomsikkerhet, strålevern, nasjonale atomsikkerhetsmyndigheter og internasjonale organisasjoner som det internasjonale atomenergibyrået IAEA. 

- Vi står ovenfor flere utfordringer i arbeidet med å avvikle og bygge ned atomvirksomhet i Norge. Komiteen gir oss verdifulle innspill i dette arbeidet, sier Per Strand direktør i DSA. 

Komiteens arbeid ble gjenopptatt etter pandemien, og de møtes nå to ganger i året. Under det siste møtet denne uken besøkte de IFEs anlegg i Halden. DSA behandler nå søknaden fra NND om å overta ansvaret for anlegget i Halden. 

- Alle medlemmene har lang erfaring med atomanlegg og satte pris på å få se et av anleggene som skal dekommisjoneres, sier komiteens leder Carl-Magnus Larsson fra Sverige. 

Møtet var også en anledning for DSA til å få en oppdatering på arbeid som gjøres i andre land med nye reaktortyper som små og modulære kjernereaktorer. DSA følger nøye med på denne internasjonale utviklingen.